KONGRE TAKVİMİ:

Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün: 

06 MAYIS 2022

Katılım Ücretinin Yatırılması:

07-08 MAYIS 2022

Kongre Programının İlanı:

09 MAYIS 2022

Kongre Tarihi: 

21-22 MAYIS 2022

Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün: 

23 MAYIS  2022

(Tam metin zorunluluğu yoktur)​

Kongre Kitabının Yayınlanması:

28 MAYIS 2022

​​

Kongremiz Doçentlik ve Akademik Teşvik ve Yükselme Kriterlerini Karşılamaktadır.